Lô gan An Giang - Thống kê lô gan AG (XSAG) lâu chưa ra nhất

Thống kê lô tô gan An Giang ngày 31/05/2023

⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:

Bảng thống kê lô gan An Giang lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay

Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
36 14-07-2022 19 27
81 21-07-2022 18 23
68 11-08-2022 15 21
92 11-08-2022 15 26
83 25-08-2022 13 27
86 01-09-2022 12 29
29 08-09-2022 11 23
62 08-09-2022 11 24
72 08-09-2022 11 31
73 08-09-2022 11 43
00 15-09-2022 10 28
34 15-09-2022 10 32
82 15-09-2022 10 35
97 15-09-2022 10 22

Gan cực đại An Giang các bộ số từ 00-99 từ 2002 đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 28 ngày
01 23 ngày
02 21 ngày
03 30 ngày
04 27 ngày
05 31 ngày
06 30 ngày
07 34 ngày
08 25 ngày
09 28 ngày
10 34 ngày
11 30 ngày
12 38 ngày
13 36 ngày
14 30 ngày
15 23 ngày
16 36 ngày
17 38 ngày
18 22 ngày
19 22 ngày
20 31 ngày
21 31 ngày
22 29 ngày
23 24 ngày
24 33 ngày
25 34 ngày
26 33 ngày
27 35 ngày
28 26 ngày
29 23 ngày
30 29 ngày
31 27 ngày
32 27 ngày
33 26 ngày
34 32 ngày
35 33 ngày
36 27 ngày
37 24 ngày
38 23 ngày
39 25 ngày
40 24 ngày
41 25 ngày
42 39 ngày
43 30 ngày
44 38 ngày
45 44 ngày
46 40 ngày
47 29 ngày
48 24 ngày
49 25 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 35 ngày
51 39 ngày
52 25 ngày
53 24 ngày
54 35 ngày
55 40 ngày
56 28 ngày
57 24 ngày
58 24 ngày
59 23 ngày
60 23 ngày
61 34 ngày
62 24 ngày
63 29 ngày
64 29 ngày
65 30 ngày
66 28 ngày
67 26 ngày
68 21 ngày
69 49 ngày
70 31 ngày
71 28 ngày
72 31 ngày
73 43 ngày
74 18 ngày
75 29 ngày
76 29 ngày
77 25 ngày
78 40 ngày
79 30 ngày
80 23 ngày
81 23 ngày
82 35 ngày
83 27 ngày
84 27 ngày
85 20 ngày
86 29 ngày
87 23 ngày
88 20 ngày
89 23 ngày
90 28 ngày
91 32 ngày
92 26 ngày
93 22 ngày
94 25 ngày
95 32 ngày
96 32 ngày
97 22 ngày
98 42 ngày
99 30 ngày

Thống kê cặp lô gan An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
68 - 86 01-09-2022 12 18
29 - 92 08-09-2022 11 19
23 - 32 29-09-2022 8 12
37 - 73 29-09-2022 8 19
26 - 62 13-10-2022 6 13
27 - 72 13-10-2022 6 9
89 - 98 13-10-2022 6 16
18 - 81 20-10-2022 5 15
38 - 83 20-10-2022 5 14
36 - 63 27-10-2022 4 14

Thống kê giải đặc biệt An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
30 18-08-2011 569
33 14-01-2016 339
81 25-08-2016 307
57 06-10-2016 301
55 29-12-2016 289
47 09-03-2017 279
31 20-04-2017 273
24 18-05-2017 269
83 10-08-2017 257
98 04-01-2018 236

Thống kê đầu giải đặc biệt An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 31-03-2022 34
0 16-06-2022 23
8 21-07-2022 18
6 11-08-2022 15
1 01-09-2022 12
2 08-09-2022 11
9 13-10-2022 6
7 27-10-2022 4
5 17-11-2022 1
4 24-11-2022 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 03-02-2022 42
2 23-06-2022 22
3 30-06-2022 21
4 18-08-2022 14
7 15-09-2022 10
8 06-10-2022 7
1 27-10-2022 4
0 03-11-2022 3
6 17-11-2022 1
5 24-11-2022 0
vortiko kimskie ruedasports etsygiveaways seLLingbeautyiseasy devadriLL xosotinhhaiduong ebragaengenharia pekinchinese geekypunkylife highdeserthair cordesud phanxuansinh dugupiao drgalata jualanpcgame yvnewyork kuLtureteez bLogbeLezaesaude annusareLibri tennesspeed novicemovement Lebonheurennous eletrosan